Skip to main content
Name Faculty Mentor
Bae, Hosung Jang
Bournique, Elodie Angeline Buisson
Cheon, Youngseo Li
Choi, Wonsuk Jang
Insua-Rodriguez, Jacob Kessenbrock
Jung, Sunhee Jang
Naef, Pascal Kessenbrock
Ortega Moreno, Pedro Buisson
Pein, Maren Kessenbrock
Peterson, Misty Liu
Romero Bueno, Raquel Marazzi
Song, Won Suk Jang
Suh, Susie Dai
Teng, Xueyi Li
Viesi do Nascimento Filho, Carlos Henrique Seldin
Wu, Zhuoxing Li
Xu, Jiahui Dai
Ye, Wenbin Li
Zhang, Boyang Ng